Polityka prywatności i plików cookie

Niniejsza polityka prywatności (“Polityka”) opisuje, w jaki sposób Santa Cruz Surf Lodge LDA (“Spółka”) gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe użytkowników będących konsumentami tej witryny internetowej www.surflodgesantacruz.com (“Witryna/Witryny”) i jej pochodnych wersji internetowych wykorzystujących różne języki i lokalizacje: wersję niemiecką (surflodgesantacruz.de), wersję włoską (surflodgesantacruz.it) oraz wszelkie inne przyszłe wersje w obszarze EOG.
Nasza firma jest świadoma, że bezpieczeństwo prywatności użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej jest dla niego ważną kwestią. Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników. Dlatego chcielibyśmy poinformować o naszych środkach bezpieczeństwa danych.

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 24 stycznia 2024 r.
Data wejścia w życie 24 stycznia 2024 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady Santa Cruz Surf Lodge Lda, Rua Foz do Alcabrichel, bloco 1, 3B – apartamentos Dinismar – Porto Novo, Maceira – Torres Vedras 2560 100, Portugalia, e-mail: gattopuskin@hotmail.com, telefon: +351938679637 w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o użytkowniku, które gromadzimy podczas korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej ( https://surflodgesantacruz.com/pl ) (“Usługa”). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, nie powinien uzyskiwać dostępu do Usługi ani z niej korzystać.
Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika i opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Serwisie. Zmieniona Polityka będzie obowiązywać przez 180 dni od momentu opublikowania zmienionej Polityki w Serwisie, a dalszy dostęp lub korzystanie z Serwisu po tym czasie będzie oznaczać akceptację zmienionej Polityki Prywatności. W związku z tym zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje o użytkowniku:

Będziemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje o użytkowniku do następujących celów:

  • Marketing / Promocja
  • Wsparcie
  • Informacje administracyjne
  • Ukierunkowana reklama
  • Zarządzanie zamówieniami klientów

Jeśli będziemy chcieli wykorzystać informacje o użytkowniku w jakimkolwiek innym celu, poprosimy go o zgodę i będziemy wykorzystywać informacje o użytkowniku wyłącznie po otrzymaniu jego zgody, a następnie wyłącznie w celach, na które udzielono zgody, chyba że prawo wymaga od nas innego postępowania.

W jaki sposób udostępniamy dane użytkownika:

Nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika stronom trzecim bez uzyskania jego zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:

  • Usługi reklamowe
  • Analityka

Wymagamy, aby takie osoby trzecie wykorzystywały dane osobowe, które im przekazujemy, wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, i nie przechowywały ich dłużej niż jest to wymagane do realizacji wspomnianego celu.
Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika w następujących celach: (1) przestrzegania obowiązującego prawa, przepisów, nakazu sądowego lub innego procesu prawnego; (2) egzekwowania umów zawartych z nami, w tym niniejszej Polityki prywatności; lub (3) reagowania na roszczenia, że korzystanie z Usługi narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta przez inną firmę, dane użytkownika będą jednym z aktywów, które zostaną przekazane nowemu właścicielowi.

Prawa użytkownika:

W zależności od obowiązującego prawa, użytkownik może mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia, lub otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania swoich danych, zwrócenia się do nas o udostępnienie (przeniesienie) swoich danych osobowych innemu podmiotowi, wycofania zgody udzielonej nam na przetwarzanie swoich danych, prawo do złożenia skargi do organu ustawowego oraz inne prawa, które mogą być istotne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby skorzystać z tych praw, można napisać do nas na adres surflodgesantacruz@gmail.com. Odpowiemy na Twoją prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.
Użytkownik może zrezygnować z bezpośredniej komunikacji marketingowej lub profilowania, które przeprowadzamy w celach marketingowych, pisząc do nas na adres surflodgesantacruz@gmail.com.
Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie zezwoli nam na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofa zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, może nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z usług, dla których informacje te były wymagane.

Pliki cookie itp.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób korzystamy z tych technologii śledzenia i jakie są wybory użytkownika w związku z nimi, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Bezpieczeństwo:

Bezpieczeństwo informacji użytkownika jest dla nas ważne i będziemy stosować uzasadnione środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieuprawnionej zmianie informacji użytkownika znajdujących się pod naszą kontrolą. Biorąc jednak pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, a w konsekwencji nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz i robisz to na własne ryzyko.

Linki stron trzecich i wykorzystanie informacji użytkownika:

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Niniejsza Polityka Prywatności nie odnosi się do polityki prywatności i innych praktyk stron trzecich, w tym stron trzecich prowadzących jakąkolwiek stronę internetową lub usługę, która może być dostępna za pośrednictwem linku w Serwisie. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Zażalenie / inspektor ochrony danych:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych, które są u nas dostępne, możesz wysłać wiadomość e-mail do naszego inspektora ds. skarg na adres Santa Cruz Surf Lodge Lda, Rua Foz do Alcabrichel, bloco 1, 3B – apartamentos Dinismar – Porto Novo, e-mail: surflodgesantacruz@gmail.com. Zajmiemy się Twoimi wątpliwościami zgodnie z obowiązującym prawem.

Polityka dotycząca plików cookie

Data wejścia w życie: 24 stycznia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24-Jan-2024

Czym są pliki cookie?

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie i w jaki sposób ich używamy, rodzaje plików cookie, których używamy, tj. informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie i w jaki sposób te informacje są wykorzystywane, oraz jak zarządzać ustawieniami plików cookie.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania niewielkich fragmentów informacji. Są one przechowywane na urządzeniu użytkownika po załadowaniu strony internetowej w przeglądarce. Te pliki cookie pomagają nam w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej, zwiększeniu jej bezpieczeństwa, zapewnieniu lepszych wrażeń użytkownika i zrozumieniu, jak działa strona internetowa oraz analizowaniu tego, co działa i gdzie wymaga poprawy.

W jaki sposób używamy plików cookie?

Podobnie jak większość usług online, nasza strona internetowa wykorzystuje własne i zewnętrzne pliki cookie do kilku celów. Własne pliki cookie są głównie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i nie gromadzą żadnych danych osobowych użytkownika.
Pliki cookie stron trzecich używane na naszej stronie internetowej służą głównie do zrozumienia, w jaki sposób działa strona internetowa, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z naszą stroną internetową, zapewniając bezpieczeństwo naszych usług, dostarczając reklamy, które są odpowiednie dla użytkownika, a przede wszystkim zapewniając lepsze i ulepszone wrażenia użytkownika oraz pomagając przyspieszyć przyszłe interakcje z naszą stroną internetową.

Types of Cookies we use

 

Manage cookie preferences

Cookie Settings

Zarządzanie preferencjami plików cookie

Ustawienia plików cookie

Preferencje dotyczące plików cookie można zmienić w dowolnym momencie, klikając powyższy przycisk. Umożliwi to ponowne wyświetlenie banera zgody na pliki cookie i zmianę preferencji lub natychmiastowe wycofanie zgody.

Ponadto różne przeglądarki oferują różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez witryny internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookie. Poniżej znajdują się linki do dokumentów pomocy technicznej dotyczących zarządzania i usuwania plików cookie z głównych przeglądarek internetowych.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050
Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
Jeśli korzystasz z innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy przeglądarki.

Inne wtyczki

Wszystkie inne zainstalowane wtyczki nie są przydatne lub nie zostały skonfigurowane w celu gromadzenia danych osobowych.
Informacje kontaktowe

Czekamy na Twoje komentarze, prośby lub pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności. Możesz również skontaktować się z nami pod adresem:
Santa Cruz Surf Lodge LDA
Rua Foz do Alcabrichel, bloco 1, 3B – apartamentos Dinismar, Porto Novo
2560 100 – Maceira TVD Portugalia
e-mail: info@surflodgesantacruz.com
Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Surf Lodge Santa Cruz LDA zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszego Oświadczenia o polityce prywatności w dowolnym momencie. Należy okresowo sprawdzać tę stronę pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmian w niniejszym Oświadczeniu o polityce prywatności będzie oznaczać, że akceptujesz te zmiany.

Polityka plików cookie wygenerowana przez CookieYes – generator polityki plików cookie.

Angielską wersję tej strony można znaleźć pod poniższym linkiem: https://surflodgesantacruz.com/privacy/